ВСТУП Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ВСТУП

Мета конспекту лекцій з “Організації судових та правоохоронних органів”- допомогти фахівцям органів дізнання МНС України засвоїти найбільш суттєві питання цієї дисципдліни, що є вступною до загальної юридичної проблематики.
В конспекті лекцій надане юридичне визначення загальних понять курсу, висвітлені положення законодавства про діяльність суду та правоохоронних органів, основи здійснення правосуддя, розглянуті питання статусу суддів, судової системи України, правового статусу прокуратури України, органів внутрішніх справ, органів юстиції, адвокатури, органів досудового розслідування злочинів.
Особлива увага у конспекті лекцій приділяється поняттю та засадам виявлення та розслідування злочинів.
У зв`язку з впровадженням принципу верховенства права, в конспекті лекцій по - новому розглянуто сутність законності, яка змістовно збагачується. Законність розглянута як правова цінність, засвоєння і дотримання якої важливе для усіх учасників правозастосовного процесу в нашій державі. В роботі є актуальним питання про необхідність трансормації функцій держави в бік посилення конституційних гарантій тих цінностей, які мають втілюватися в повсякденному житті, демократизації владних інституцій, покращення взаємодії влади й людини.
Основну увагу в роботі приділено органам, які посідають центральне місце в правозастосовній діяльності. Значною мірою висвітлене питання статусу посадових осіб цих органів, їх компетенція. 
Конспект лекцій написаний з урахуванням реформ, які проходять у судовій системі, системі інших правоохоронних органів України, актуалізована інформація про задачі, функції, повноваження зазначених органів, визначена їх роль на сучасному етапі будівництва правової держави.
Надане в конспекті лекцій визначення засад діяльності держави із захисту прав людини, охорони правового порядку, державного впливу на негативні явища дуже важливе для формування фахового святогляду дізнавача.

 

 

зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.