ТЕМА 13 УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ».

ТЕМА 13 УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ».

2
0


ТЕМА 13 УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ”.
1. Мінімізація оподаткування

2. Незаконні способи ухилення від оподаткування


1. Одним із засобів підвищення рівня рентабельності підприємства є жорстка економія на будь-яких витратах. У зв’язку із цим велика увага приділяється питанням економії на податках. Для цього використовують незаконні та законні заходи.
Діяльність підприємства зі зниження оподаткування в рамках законодавства це податкове лавірування або мінімізація податків. Мінімізація дозволяє збільшити доходи підприємства. Основним методом мінімізації є застосування різних “податкових схем”. Для цього використовується нечіткість у термінах в податковому законодавстві, суперечності між різними законодавчими та нормативно-правовими актами.
Основою мінімізації податкових платежів є ефективна податкова політика підприємства, яка передбачає:
оптимізацію фінансово-господарської діяльності за рахунок мінімізації податкових платежів до бюджету”. Досягається шляхом співставлення різних варіантів застосування ставок та об’єктів оподаткування. Підприємство може самостійно регулювати об’єкти оподаткування, шляхом зменшення нарахування суми оплати праці
використання податкових пільг (зменшення ставок податку, звільнення від сплати податку);
використання особливостей оподаткування на різних територіях. При формуванні податкової політики підприємство обирає переваги оподаткування різних територій (офшорні зони). Оптимізація оподаткування в офшорних зонах досягається тим, що у більшості країн прибутковий податок вищий за корпоративний податок на прибуток. Реєстрація підприємства у країні, де є пільгове оподаткування, дає можливість віднесення підприємства і нерезидента до країни реєстрації підприємства, що дає можливість на пільгове оподаткування. Іншим способом є використання спеціальних економічних зон, на яких діє спеціальний правовий режим господарської діяльності і спеціальний порядок встановлення податкового режиму;
використання системи податкового планування. З цією метою проводиться моделювання баз оподаткування податків (Н фот = Фонд оплати праці * ставка податку пов’язаного з фондом оплати праці). При цьому треба проаналізувати варіанти зменшення чи збільшення бази оподаткування (фонд оплати праці) і порівняти з даними податкових платежів, які формуються за рахунок збільшеної чи зменшеної іншої бази оподаткування (прибуток).
Далі розраховують суми податкових платежів, які входять до ціни продукції, що реалізується (Н ст. = доход від реалізації продукції * ставка податку, що входить до вартості продукції). Розраховується податок на прибуток (Н пр = чистий прибуток * 100 / 100 – ставка податку на прибуток)
Потім розраховують загальну суму податкових платежів (Н фот + Н ст. + Н пр )
Одним із показників, що характеризують ефективність податкової політики є коефіцієнт ефективності прийнятої системи оподаткування (чистий прибуток / загальна сума податків), показник податкомісткості (загальна сума податків / обсяг реалізації продукції).


2. У практиці виділяють наступні види ухилення від оподаткування:
приховування доходів;
завищення витрат;
оформлення фіктивних документів;
оформлення поставок обладнання та продукції через фіктивні фірми;
незаконне використання пільг;
використання кредитних рахунків банків для несплати податків;
відображення недостовірної інформації у податковій звітності.
Одним із видів приховування виручки є не відображення в обліку та звітності виручки отриманої готівкою. Керівники можуть укладати договір не на весь обсяг робіт, а тільки на якусь частину. Різниця між загальною вартістю робіт і частиною, яка відображається в обліку та звітності, залишається у розпорядженні виконавця без врахування оподаткування цієї різниці. Бувають випадки коли робота оформляється без оформлення договору, а розрахунки проводяться готівкою.
Важливим моментом є виявлення приховування доходів при здійсненні бартерних операцій. Зустрічаються випадки коли товари обмінюються за заниженими цінами, а оприбутковуються за завищеними цінами.
Підприємства здійснюють приховування доходів отриманих від виробничо-господарської діяльності шляхом відображення їх у вигляді боргу іншим підприємствам чи взаєморозрахунків. Одним із способів приховування доходів є перерахування доходів від реалізації продукції на особисті рахунки робітників підприємства.
Підприємства, які мають декілька рахунків у банку можуть на одному рахунку відображати суми для оподаткування, а на інших проводити операції які приховуються від оподаткування.
Приховування доходу від оподаткування здійснюється шляхом перерахування сум у вигляді нарахованої пені за невиконання умов договору. Найчастіше це бувають фіктивні договори.
Пільговий режим оподаткування дозволяє перепродавати товари з постійною надбавкою через кілька підприємств з відображенням тільки доходів у підприємства, яке має пільгове оподаткування і проводить розрахунок за продукцію готівкою.
Одним із способів збільшення витрат на виробництво є фіктивне документальне оформлення документів. Ці витрати компенсуються готівкою шляхом отримання з розрахункового рахунку.
Великого розповсюдження зазнало приховування від оподаткування доходів, отриманих резидентом від розміщення грошових коштів за кордоном. Резидент заключає договір з нерезидентом на поставку продукції, виконання робіт. В договорі передбачена попередня оплата нерезиденту, який перераховує ці кошти на депозитний вклад. Після цього отримані % перераховуються на особисті рахунки в одному із іноземних банків. Кошти повертаються у повному обсязі резиденту. Дані операції здійснюють через фіктивні фірми, тоді суми не повертаються до України, а перераховуються на особисті рахунки учасників договору.
Приховування доходів шляхом незаконного обналичивание грошових коштів через фіктивні підприємства і рахунки комерційних банків здійснюється шляхом укладання підприємством договору з фіктивним підприємством на виконання робіт. Фіктивні підприємства перераховують гроші через рахунки до іноземних банків. Дані суми обналичиваются готівкою, яка сплачується підприємством. Таким чином собрані на кореспондуючому рахунку банку-нерезиденту гроші не оподатковуються.
Ухилення від сплати податків здійснюється при поставці до Україні товарів під видом комплектуючих виробів. В цьому випадку суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності через посередників (нерезидентів), який має пільговий режим оподаткування, отримують від іноземного підприємства-виробника товар, який є підакцизним. Посередник поставляє товар в Україну у якості комплектуючих виробів не сплачуючи акциз. Далі через фіктивні підприємства які здійснюють збірку і наладку готової продукції здійснюється продаж вже готової продукції.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ