Перелік використаних термінів і скорочень

Перелік використаних термінів і скорочень

1
0


Перелік використаних термінів і скорочень

Детінізація економіки – сукупність макро- і мікрорівневих економічних, організаційно-управлінських, технічних, технологічних та правових державних заходів щодо створення економічних передумов та організаційно-правової інфраструктури повернення підприємницьких відносин з нелегального у легальний сектор економічної діяльності.
Конвергенція – процес поступового зближення різних економічних систем, зумовлений законами розвитку технологічного способу управління виробничими процесами.
Ризик-менеджмент – система управління ризиками та фінансовими відносинами, що виникають у процесі цього управління. Передбачає: використання методів та інструментів, які дають змогу ідентифікувати ризики; прогностичний розрахунок імовірності виникнення ризиків; обчислення розміру можливих втрат; внутрішнє та зовнішнє страхування ризиків, інші форми реверсифікації та мінімізації ризиків.
Фінансові інструменти – фінансові права й зобов’язання, які перебувають на ринку перш за все у документарній формі: цінні папери, валюта, форвардні, ф’ючерсні, факторингові операції, опціони та інші засоби перерозподілу фінансових ресурсів у сфері фінансово-господарського обороту.
Фінансовий менеджмент (ФМ) – система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Суть ФМ становить управління фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.

· АІС – автоматизовані інформаційні системи
· БТ – банківська таємниця
· ДНП – доходи незаконного походження
· ВВП – внутрішній валовий продукт
· НВП – національний валовий продукт
· ЄЕС – Європейське економічне співтовариство
· КІ – конфіденційна інформація
· КТ – комерційна таємниця
· НБУ – Національний банк України
· ПБУ – парабанківські установи
· ПДВ – податок на додану вартість
· РК – ризик-менеджмент
· РЦП – ринок цінних паперів
· СЕБ – служба економічної безпеки

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ