§2. Консультації під час особистого прийому платників податків Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

§2. Консультації під час особистого прийому платників податків
Керуючись Конституцією України та Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96–ВР “Про звернення громадян”, державні податкові органи у своїй практиченій діяльності велике значення приділяють правовому забезпеченню прав і свобод громадян, їх інтересів, вирішенню нагальних проблем через розгляд заяв, скарг, звернень і пропозицій громадян [].
Звернення платників під час особистого прийому поділяються на три групи: звернення до керівництва податкового органу, до інспекторського складу податкового органу і звернення платників до консультаційних пунктів податкової служби.
Звернення платника податків до керівництва здійснюється, як правило, через громадську приймальню. 
При звертанні платників податків безпосередньо до податкового органу їх прийом проводиться спеціалістом підрозділу по роз’ясненню податкового законодавства у спеціально обладнаних для цього приміщеннях. Вони мають бути розміщені у легкодоступних місцях (як правило, на перших поверхах); із спрощенням пропуску; дотриманням спеціальних умов охорони. У таких приміщеннях повинні бути інформаційні матеріали на податкову тематику, копіювальна техніка, повинні бути обладнані пункти реалізації бланків податкової, бухгалтерської звітності та спеціальної літератури.
У разі необхідності працівники підрозділів по роз’ясненню податкового законодавства можуть запросити спеціалістів галузевих відділів. Час консультування одного платника податків не обмежується. Режим роботи під час такого прийому відповідає режиму роботи податкового органу.
Податкова служба зацікавлена у створенні розгалуженої мережі консультаційних підрозділів з інформування та роз’яснення податкового законодавства. Нині їх нараховується 470. Практично кожна із 668 інспекцій надає платникам податків комплекс консультаційних послуг. За ініціативи і підтримки податківців постійно працюють 1600 консультаційних пунктів, які пропонують інформаційний сервіс на ринках, у місцях оптової торгівлі, у приміщеннях органів місцевої влади, у невеликих населених пунктах, де немає офісів податкової служби, тощо. До того ж, розгалужена мережа філії редакції журналу “Вісник податкової служби України” надає кваліфіковану допомогу платникам з питань податкового і бухгалтерського обліку. 
Існують також альтернативні послуги населенню з питань застосування податкового законодавства, які пропонуються місцевими відділеннями Асоціації платників податків.
Указом Президента України “Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності” від 15 липня 2000 року № 906 передбачено створити в усіх регіонах консультаційні центри та служби з питань застосування податкового законодавства.
Створення Центрів сприятиме якісному вирішенню питань формування податкової культури населенння, роз’ясненню податкової політики держави та чинного законодавства, інформуванню та навчанню платників податків щодо застосування нормативно-правових документів.
Державна податкова адміністрація України пропонує органам місцевої влади не обмежуватися, створюючи консультаційні центри для платників податків, функціями, спрямованими тільки на надання податкових консультацій. Варто їх розширити і надавати весь комплекс послуг, необхідних для створення та діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, у першу чергу малого та середнього бізнесу – тобто створити Центри підтримки підприємницької діяльності.
Планується організація їх роботи за дев’ятьма напрямами і відповідно до них – формування структури:
1) надання послуг з реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, тобто вирішення всіх питань, пов’язаних із заснуванням підприємства – складання засновницьких, статутних документів, реєстрація в органах місцевої влади, у тому числі й податковій інспекції, Пенсійному фонді, органах статистики та інших, отримання ліцензій, патентів та проведення інших процедур, необхідних для початку здійснення підприємницької діяльності;
2) надання консультацій з податкового, митного, трудового та пенсійного законодавства, вирішення юридичних питань та питань бухгалтерського обліку;
3) надання інформаційних послуг (бази даних комп’ютерної бібліотеки нормативно-правових актів, інформацію щодо матеріально-технічних та інформаціййних ресурсів, науково-технічних розробок і технологій, придатниних для використання малим та середнім бізнесом тощо);
4) для структур, які не можуть самостійно утримувати кваліфікованих спеціалістів або мають невеликі обсяги господарської діяльності, варто запровадити такий напрям, як ведення бухгалтерського обліку;
5) представництво у судових та владних органах. – вирішення арбітражних спорів, конфліктних ситуацій з контролююючими органами та органами влади, а також між суб’єктами підприємницької діяльності;
6) оформлення документів та технічні послуги: заповнення усіх видів звітності, підготовка цивільно-правових документів, копіювальні роботи, послуги з діловодства, комп’ютерні роботи тощо;
7) навчання суб’єктів підприємницької діяльності основам бухгалтерського та податкового обліку, роботи на оргтехніці;
8) надання аудиторських послуг;
9) патронажне супроводження новостворених суб’єктів підприємницької діяльності.
Обов’язковими умовами діяльності Центру повинні бути: дотримання комерційної таємниці, можливість анонімного обслуговування клієнтів, надання послуг, що не заборонені чинним законодавством.
Кадрове забезпечення Центру можна здійснювати як за рахунок постійних штатних працівників, так і за рахунок залучення фахівців на контрактній основі. Доцільно залучати до роботи лише висококваліфікованих фахівців, в тому числі і пенсіонерів, що працювали за відповідним фахом у державних і комерційних структурах. При загальній умові безперебійної роботи Центру, залучені працівники можуть працювати за окремим графіком з повним чи неповним робочим днем (декілька годин в день, тиждень тощо).
В нинішніх умовах законодавчих обмежень, відсутності державного фінансування на проведення масово-роз’яснювальної роботи, податкова служба вкрай зацікавлена в створенні розгалуженої мережі консультаційних підрозділів з інформування та роз’яснення податкововго законодавства та готова співпрацювати в цьому напрямку з органами місцевої влади. 
Створення Центру сприятиме якісному вирішенню цього питання, зменшить фіскальну складову в діяльності податкових органів.
Можливі такі шляхи взаємодії податкових органів з Центром:
- виділення окремого працівника податкового органу для координації роботи Центру з податковою Інспекцією;
- системне навчання працівників консультаційного підрозділу Центру в податковій інспекції з питань застосування податкового законодавства;
- використання закладів підвищення кваліфікації працівників податкових органів ДПА України для перепідготовки відповідних працівників Центру;
- надання нормативно-правових актів з питань оподаткування, форм податкової звітності, друкованої продукції на податкову тематику, листівок, брошур, пам’яток, графіків семінарів тощо.
Створення Центрів підтримки підприємницької діяльності – це розвиток ринку консалтингових послуг, які спрямовані на підвищення правового та економічного рівня знань підприємців. Таким чином, можна усунути негативний вплив бюрократичних перешкод та спростити умови діяльності для підприємців, пом’якшити адаптацію малого та середнього бізнесу до ринкових відносин. У Центрі можна буде отримувати послуги та обмінюватися досвідом підприємницької діяльності. Все це сприятиме розвитку підприємницької діяльності, створенню нових робочих місць. Окрім того, завдяки такій співпраці буде зворотний зв’язок із підприємцями, що збільшить ефективність взаємовідносин між ними та працівниками державних органів. 
Контрольні запитання
1. На які види поділяються консультації під час особистого прийому 
платників податків? Охарактеризуйте їх.
Розкажіть про організацію роботи консультаційних пунктів ДПС.
Проаналізуйте перспективи розвитку інших форм консультаційної діяльності на податкову тематику.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.