§ 3. Запровадження інституту волонтерів податкової служби України (громадських податкових консультантів)

§ 3. Запровадження інституту волонтерів податкової служби України (громадських податкових консультантів)

66
0


§ 3. Запровадження інституту волонтерів податкової служби України
(громадських податкових консультантів)
В умовах постійного зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності з одного боку та обмеження чисельності працівників податкових органів, які проводять цю важливу роботу, з іншого, виникає необхідність постійного пошуку нових шляхів та методів її якісного виконання.
У розвинутих країнах уже знайдено досить ефективні методи розв’язання цієї проблеми. Одним з них є залучення до цієї роботи громадських податкових консультантів з числа студентів, пенсіонерів та колишніх працівників податкових органів.
Для проведення широкомасштабної масово-роз’яснювальної роботи податкового законодавства серед населення та формування належного рівня його податкової культури в структурі ДПС створюється інститут волонтерів – громадських податкових консультантів.
Згідно із Положенння про волонтера податкової служби, затвердженим наказом ДПА України від 17.07.2001 № 293, він діє на засадах добровільності і керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України в галузі оподаткування, а також наказами та розпорядженнями органів державної податкової служби.
Волонтерами податкової служби можуть бути громадяни України , які:
– досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у проведенні податкової політики держави, навчаються у вищому навчальному закладі за економічним чи юридичним профілем або вже мають вищу економічну чи юридичну освіту та пройшли курс навчання або інструктаж в органах державної податкової служби;
– колишні працівники податкових органів, які звільнилися за власним бажанням або у зв’язку з досягненням пенсійного віку;
– громадяни, які працюють або працювали за економічним або юридичним
профілем, а також працівники органів місцевого самоврядування.
Зазначені громадяни повинні бути здатними за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе обов’язки.
Не можуть бути волонтерами податкової служби особи, які порушують громадський порядок, мають судимість, хворі на хронічний алкоголізм і наркоманію, визначені в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, та інші особи у випадках, передбачених законами України.
Волонтери податкової служби призначаються керівником податкового органу на підставі письмової заяви громадянина, письмової рекомендації та результатів співбесіди. Він здійснює роботу без увільнення від основної роботи або навчання і без додаткової оплати праці. Волонтер податкової служби співпрацює з податковими органами і діє в територіальних межах повноважень податкового органу.
Головною метою діяльності волонтера податкової служби є сприяння податковим органам у:
· налагодженні партнерських відносин між податковими органами і платниками податків;
· формування об’єктивного погляду на необхідність добровільної сплати податків та роль податкової служби в виконанні цієї функції держави;
· проведення цілеспрямованої постійної пропаганди необхідності загальної «податкової грамотності»;
· здійсненні заходів по вихованню цивілізованого законослухняного платника податків;
· налагодженні ділових контактів з громадськими організаціями підприємців, філією журналу «Вісник податкової служби України».
Волонтер податкової служби може:
· надавати роз’яснення з нескладних питань щодо порядку застосування діючого податкового законодавства та нормативних документів;
· розповсюджувати брошури, плакати, листівки з питань оподаткування;
· інформувати населення про роботу податкових органів;
· брати участь в агітаційній роботі по передплаті друкованих видань органів державної податкової служби;
· проводити соціологічне опитування населення з питань, що цікавлять органи державної податкової служби;
· брати участь в організаційних заходах, що проводяться податковим органом.
Він повинен користуватися законодавчими та інструктивними матеріалами, що має податковий орган, отримувати необхідні для роботи консультації від працівників податкового органу; суворо дотримуватися діючого законодавства та етики при виконанні покладених на нього обов’язків.
Організація та координація діяльності волонтерів податкової служби здійснюється органом державної податкової служби, при якому вони працюють. Цей орган повинен постійно інформувати волонтерів податкової служби, проводити з ними наради і семінари, надавати практичну та методологічну допомогу при здійсненні покладених на них функцій.
Кожний волонтер податкової служби має бути закріплений за відповідним підрозділом податкового органу.
Волонтери податкової служби працюють за планами, погодженими з керівником податкового органу.
Кожний волонтер податкової служби отримує посвідчення встановленого зразка, яке видається відповідним податковим органом терміном на один рік (додаток 2).
За значні досягнення в роботі волонтер податкової служби може бути морально та матеріально заохочений.
Орган державної податкової служби, який призначив волонтера податкової служби, може позбавити його права виконувати відповідну роботу у разі неналежного виконання покладених на нього обов’язків, а також у разі скоєння ним протиправних дій при виконанні своїх функцій. При цьому його посвідчення повинно бути вилучено відповідним податковим органом.
Контрольні запитання
1. Що представляють собою волонтери ДПС?
2. Хто може бути волонтером ДПС?
3. Розкажіть про права та обов’язки волонтерів ДПС.
4. Як ви оцінюєте роль волонтерів ДПС масово-роз’яснювальній роботі?

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ