Зміст. Правознавство – Мельник Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

return_links(); ?> build_links(); ?>

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Загрузка...

УДК 340 (075.4)
ББК 76.0я729
М 48

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист від 21.02.01 № 14/18.2-169

Рецензенти:
А.В. Іщенко, докт. юрид. наук, Національна академія внутрішніх справ України.
І.П. Лановенко, докт. юрид. наук, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент Академії правових наук України, професор Інституту держави і права ім. Корецького НАН України. 

Автори:
Мельник П.В., канд. екон. наук, професор;
Самілик Г.М., канд. юрид. наук, доцент – розділ IX;
Савченко Л.А., канд. юрид. наук, доцент – розділ III, V, VII, VIII, X;
Цимбал П.В., канд. юрид. наук, доцент – розділ XI;
Цимбалюк А.В., канд. екон. наук, доцент – розділ VI;
Бондаренко М.О., канд. юрид. наук, доцент – розділ IV;
Цимбал Т.Я. – розділ I; 
Глух М.В. – розділ II. 

М 48 Правознавство: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 309 с.

ISBN 966-7257-51-7

Навчальний посібник “Правознавство” розрахований на абітурієнтів вищих навчальних закладів, а також учнів загальноосвітніх шкіл та студентів неюридичних факультетів.
У навчальному посібнику висвітлені загальні положення теорії держави і права, викладені рекомендації щодо вивчення конкретних галузей права, окремих його інститутів, основних нормативних актів.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І ДЕРЖАВА І ПРАВО

Глава 1. Держава
§ 1. Загальні передумови виникнення держави
§ 2. Теорії походження держави
§ 3. Поняття держави, її ознаки та функції
§ 4. Історичні типи держави
§ 5. Форми держави
§ 6. Правова держава
Глава 2. Право
§ 1. Поняття і види соціальних норм
§ 2. Поняття права, його ознаки, функції та джерела
§ 3. Система права: норми, інститути, галузі
§ 4. Систематизація правових актів
§ 5. Правовідносини
§ 6. Поняття законності та правопорядку
§ 7. Правопорушення
§ 8. Юридична відповідальність

РОЗДІЛ ІІ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

§ 1. “Декларація про державний суверенітет” від 16 липня 1990 року
§ 2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року 
§ 3. Закон України “Про правонаступництво” від 12 вересня 1991 року
§ 4. Конституція України – основний закон держави
§ 5. Правовий статус людини і громадянина України
§ 6. Громадянство України 
§ 7. Право громадян на об’єднання в політичні партії та громадські об’єднання. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1997 року
§ 8. Право громадян на свободу світогляду та віросповідання. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 року 
§ 9. Право на освіту. Закон України “Про освіту” від 23 травня 1991 року 
§ 10. Поняття і принципи виборчого права. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 24 вересня 1997 року
§ 11. Поняття і види референдумів. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 03 липня 1991 року
§ 12. Президент України – вища посадова особа держави
§ 13. Поняття і види влади
§ 14. Верховна Рада України
§ 15. Кабінет Міністрів і його компетенція
§ 16. Місцеві органи виконавчої влади
§ 17. Місцеве самоврядування

РОЗДІЛ ІІІ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
§ 1. Цивільне право як самостійна галузь права
§ 2. Суб’єкти цивільно-правових відносин
§ 3. Поняття права власності та форми власності в Україні
§ 4. Право приватної власності
§ 5. Право колективної власності
§ 6. Право державної власності
§ 7. Захист права власності
§ 8. Цивільно – правові угоди та договори
§ 9. Зобов’язання
§ 10. Цивільно-правова відповідальність
§ 11. Спадкове право
§ 12. Авторське право
§ 13. Окремі види цивільно-правових договорів 

РОЗДІЛ IV ЖИТЛОВЕ ПРАВО
§ 1. Конституційне право громадян України на житло
§ 2. Загальна характеристика Житлового кодексу України
§ 3. Житловий фонд
§ 4. Порядок надання жилих приміщень
§ 5. Договір найму жилого приміщення
§ 6. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами
§ 7. Квартирна плата. Плата за комунальні послуги.
§ 8. Житлова субсидія
§ 9. Відповідальність за порушення житлового законодавства.
§ 10. Приватизація державного житлового фонду

РОЗДІЛ V СІМЕЙНЕ ПРАВО
§ 1. Кодекс про шлюб та сім’ю України
§ 2. Поняття шлюбу, порядок і умови укладення шлюбу
§ 3. Шлюбний контракт
§ 4. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя
§ 5. Припинення шлюбу
§ 6. Права та обов’язки батьків і дітей
§ 7. Опіка і піклування

РОЗДІЛ VI АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
§ 1. Загальна характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення (1995 рік)
§ 2. Співвідношення переконання і примусу в державному управлінні. Види примусу
§ 3. Поняття адміністративного правопорушення та його ознаки.
§ 4. Склад адміністративного правопорушення
§ 5. Адміністративна відповідальність
§ 6. Поняття та види адміністративних стягнень
§ 7. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності
§ 8. Органи, що регулюють справи про адміністративні правопорушення

РОЗДІЛ VII ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
§ 1. Бюджетна система України
§ 2. Бюджетний процес в Україні
§ 3. Фінансова діяльність держави та органи, що її здійснюють
§ 4. Поняття фінансового права
§ 5. Поняття податкового права та загальна характеристика податкового законодавства

РОЗДІЛ VIII ТРУДОВЕ ПРАВО
§ 1. Трудове право як самостійна галузь права
§ 2. Колективний договір, його зміст та порядок укладання
§ 3. Поняття, зміст, сторони трудового договору, його види
§ 4. Укладання трудового договору. Прийом на роботу
§ 5. Особливості прийому на роботу неповнолітніх
§ 6. Підстави припинення трудового договору
§ 7. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника
§ 8. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
§ 9. Робочий час і його види
§ 10. Поняття і види часу відпочинку
§ 11. Оплата праці
§ 12. Особливості праці молоді та жінок
§ 13. Дисциплінарна відповідальність працівників
§ 14. Матеріальна відповідальність працівників
§ 15. Розгляд трудових спорів
§ 16. Види пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” від 05.11.91

РОЗДІЛ IX КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
§ 1. Кримінальний кодекс України
§ 2. Поняття злочину
§ 3. Кримінальна відповідальність і її підстави
§ 4. Співучасть у злочині
§ 5. Обставини, які виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння
§ 6. Кримінальне покарання і його види
§ 7. Відповідальність за окремі види злочинів

РОЗДІЛ Х ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
§ 1. Правова охорона навколишнього природного середовища
§ 2. Екологічні права і обов’язки громадян
§ 3. Загальне і спеціальне використання природних ресурсів
§ 4. Земельний кодекс України
§ 5. Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища
§ 6. Відповідальність за порушення екологічного законодавства

РОЗДІЛ ХІ СУДОВА СИСТЕМА ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ
§ 1. Судова система України
§ 2. Правоохоронні органи України

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.