Список використаних джерел Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Список використаних джерел
1. Закон України ”Про міліцію” від 20 грудня 1990 р.// Відомості Верховної Ради України (далі – ВВР). – 1991. – № 4.
2. Закон України “Про державну податкову службу в Україні”/ Нормативні акти України щодо охорони правопорядку. – К: Логос, 1998. – С.544.
3. Наказ ДПА України № 411 від 26 серпня 1998 р. “ Про затвердження Настановлення по організації професійної підготовки працівників податкової міліції Державної податкової адміністрації України”. Додаток 1. – С. 8-9.
4. Бернштейн Н.А. Нариси по фізіології рухів і фізіології активності. – М.: Медицина, 1966. – 349 с.
5. Буданов А.В. Обучение сотрудников правоохранительных органов тактике и приемам личной безопасности при решении профессиональных задач (на опыте США). М.: Академия МВД России, 1996. – С. 80.
6. Буданов А.В. Педагогика личной безопасности сотрудников ОВД: Учебно-методическое пособие. – М.: РИО МВД, 1996. – С.42.
7. Білоус В.Т., Шамрай В.О., Чабан В.П., Жарікова О.Ю., Кочетов В.І., Проценко Т.О., Типові дії працівника податкової поліції (міліції). – Київ: Логос, 1997.
8. Вдосконалення координаційних здібностей співробітників податкової міліції у процесі спеціальної фізичної підготовки: Методичні рекомендації //Месь А.В.- Ірпінь, Академія ДПС України, 2001. – 46 с.
9. Верхошанский Ю.В. Основи спеціальної фізичної підготовки спортсменів. – М.: Фізкультура і спорт, 1988. – 331 с.
10. Глущенко В.Ф., Безносюк Л.В., Колоколов А.О. Вогнева підготовка. Навч. посібник Вінниця: “ДГП”, – 1998. – С. 159.
11. Гуаловский А.А. Основи теорії і методики фізичної культури: Підручник. – М.: Фізкультура і спорт, 1966. – 356 с.
12. Деликатный С.К., Половникова Ж.Ю., Прыгунов П.Я. Основы профессиональной и психологической подготовки сотрудников личной охраны. – К., 1998. – С. 153.
13. Донськой Д.Д. Біомеханіка з основами спортивної техніки. М, Фізкультура і спорт, 1971. – 287 с.
14. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків: Науково-практичні рекомендації //Г.О.Юхновець, В.Р.Андросюк, Л.І.Казміренко та ін.// Під ред. М.І.Ануфрієва , Я.Ю.Кондратьєва.- К.: Національна академія внутрішніх справ України”, 1999. – С.13.
15. Зимкин Н.В. Фізіологія людини. – М.: Фізкультура і спорт, 1975.-496 с.
16. Іванов В. В. Комплексний контроль у підготовці спортсменів. – М.: Фізкультура і спорт, 1967. – 256 с.
17. Келлер В.С. Система спортивних змагань і змагальна діяльність спортсменів // Теорія спорту. – К.: Вища школа, 1967. – С. 66 -100.
18. Лапутин А.Н. Программно-целевой подход в управлении двигательным совершенствованием на основе биомеханических средств АСУ //Оптимизация управления процессом совершенствования технического мастерства спортсменов высшей квалификации. – К.: КГИФК, 1979.-С. 13-28. 
19. Лапутин А.Н. О некоторых новых биомеханических методах пространственного анализа движений человека //Биомеханика и техника отдельных видов спорта. – К., 1978.- С. 36-59.
20. Лях В.І.Координаційні здібності школярів.- Мінськ: Полум'я, 1969.-160 с.
21. Месь А.В. Особливості фізичної підготовки курсантів податкової міліції з урахуванням професійної діяльності. //Науковий вісник: Зб. наукових праць Академії ДПС України, №2 (8) Ірпінь, 2000. С. 179 – 182.
22. Месь А.В. Физическая подготовка в системе военно-профессионального обучения. //Материалы всеукраинской научно-методической конференции “Здоровье и образование: проблемы и перспективы” /Гл. ред. А.Г. Рыбковский – Донецк ДонГУ, 2000. – С. 282-285. 
23. Месь А.В. Комплексна оцінка фізичної підготовки військовослужбовців. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – К.: Олімпійська література, 2001. №1, – с. 52-54.
24. Пуни А. Ц. Проблема особистості в психології спорту // Лекція для слухачів факультету підвищення кваліфікації. – М., 1960. – 28 с.
25. Суббот А.І. Визначення надійності контрольних вправ для перевірки фізичної підготовленості військовослужбовців // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – К.: Олімпійська література, 2001. №1, – с. 55-57.
26. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян Л.А. Педагогіка спорту. – К.: Здоровўя, 1986. – 208 с.
27. Фарфель В.С. Керування рухами в спорті. – М.: Фізкультура і спорт, 1975. – 208 с.
28. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотехнічні ігри у спорті. – М.: Фізкультура і спорт, 1965. – 160 с.

 

 

 

 << попередня     зміст

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.