Додаток Пропоновані відповіді до тестів, вправ і проблемних ситуацій Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Додаток Пропоновані відповіді до тестів, вправ і проблемних ситуацій 

Глава 1. Соціальний розвиток
І. 1. Географічне середовище, ефективна економіка.
2. Адекватна соціокласова структура, розвинена система історичних дій.
3. Наука, культура.
4. Насильницько-революційний, керований. 
5. Розв’язання соціокласових суперечностей у формі класової боротьби або історичних рухів.
6. Історичних дій.

II. Якщо Ви обрали один раз “повністю згоден”, два рази “зовсім не згоден і шістнадцять разів “не зовсім згоден”, то Ваша точка зору співпадає з авторською.

III. 1.Так, можливий. За умови стимуляції народження, переходу виробництва на експортну сировину, культурно-ціннісну переорієнтацію споживання на основі привабливої моделі майбутнього.
2. Розвиток можливий лише за умов продуктивного розв’язання конфлікту між армією і організованим протестом трудящої частини населення та його представницьких організацій. Цілком вірогідна примусова стабілізація із суттєвим обмеженням демократії, мілітаризацією економіки і всієї соціальної організації.
3. Найбільш імовірний затяжний, всебічно блокований застій. У більш далекій перспективі різке зростання соціальних конфліктів і виникнення радикальних, директивно організованих політичних партій.
4. Можливий стихійно-еволюційний варіант розвитку, якщо расово-етнічні конфлікти і соціальний протест не зіллються в єдиний бунтівний революційний рух.

Глава 2. Цінності розвитку
І. 1. Річ, предмет, явище, суб’єктивно.
2. Явища, предмети, відповідності, особи. 
3. Політико-правові. 
4. Чинники. 
5. Визначаються. 
6. Перетвореними у.
7. Історико-перспективного спрямування.

II. 1. Якщо Ви 1 раз “зовсім не згодні”, 14 разів “згодні не повністю”, Ваша точка зору співпадає з авторською. 

III. 1 – революціонер, 2 – девіант, 3 – ритуаліст, 4 – ретретист, 5 – конформіст, 6 – негативіст.

IV. Ні, вона є формальною типологією, а для розв’язання поставленого завдання потрібен змістовний аналіз.

Глава 3. Соціогрупові суб'єкти розвитку
І. 1 – ідеологією або утопією; 2 – перспективи; 3 – соціальними ресурсами; 4 – здатність до організації ефективної економіки, накопичень, вилучень, продуктивного інвестування, готовність до законного розв’язання конфліктів; 5 – самоцінне пригнічення класових антагоністів задля розкішного споживання; 6 – наявність представницьких організацій і прагнення до законного розв’язання конфлікту; 7 – зведення усіх форм соціальної активності до фізичного виживання; 8 – культурно-ціннісну переорієнтацію суспільства.

II. 1. Якщо Ви 2 рази “повністю згодні”, 4 рази “зовсім не згодні” і 2 рази “згодні частково”, Ваша точка зору співпадає з авторською.
2. Якщо Ви 1 раз “цілком згодні”, 2 рази “зовсім не згодні” і 10 разів “згодні частково”, Ваша точка зору співпадає з авторською.
3. Якщо Ви 1 раз “повністю згодні”, 11 разів “згодні частково”, Ваша позиція співпадає з авторською.
ІІІ. 1 – насильницьки-революційний; 2 – керований; 3 – застій; 4 – революційна ситуація.
Глава 4. Організаційні засади розвитку
І. 1 – доцільно; 2 – формально; 3 – мету, правилами внутрішнього розпорядку, адміністративний нагляд, посаду, при належності і консолідації; 4 – господарські, політичні, культурно-ціннісної орієнтації; 5 – адміністративна система управління; 6 – роботи з персоналом, розподілу, функції адміністративного нагляду, мотивації, людських відносин, матеріальних, фінансових, формування; 7 – ефективність, співвідношенням, поставленій; 8 – поставленої, внутрішнього, адміністративного розподілу, посадової, виконання, накопичених, соціально-психологічним.

II. 1, 2 – цілком згодний; 6 – частково згодний; 2, 12 – частково згодний; 3, 6 – частково згодний; 1 – зовсім не згодний.

III. 1. Визначення змісту конфлікту і пошук продуктивного компромісу.
2. Задоволення потреб групи експертів.
3. Аналіз зовнішніх загроз, дослідження ринку збуту, політичних орієнтацій, культурних потреб і рівня їх задоволення у контексті пропонованих саме даною організацією послуг.
4. Пошук шляхів переходу до управління на основі політики “людських відносин “ .
5 . Пошук причин і механізмів надмірного збюрокрачення.

ІV. 1 – бюрократизація; 2 – ідеологізація; 3 – деформалізація; 4 – підміна цілей; 5 – структурно-функційна деформація.

Глава 5. Інституційні засоби розвитку 
І. 1 – впорядкована, соціальних груп, організацій та адміністративних органів, соціальних функцій; 2 – розподілу влади і відповідальності; 3 – держава, церква, школа, сім’я; 4 – влади; 5 – держава, розпорядником; 6 – наведення; 7 – накопиченнях, класових, мобілізації.

ІІ. Цілком згоден – 1 , цілком не згоден – 3, частково згоден – 4.
ІІІ. 1 – криза представництва, криза виробництва, криза винагороди, криза співучасті.
2 – економічна криза супроводжується кризою представництва, криза представництва супроводжується стихійним незадоволенням, затяжний господарський застій, господарська криза поєднується із соціальною апатією; стихійне бунтівне невдоволення на побутовому рівні.
3 – повна соціальна криза проявляється: у невпорядкованій хаотичній соціальній комунікації, формально пригнічених конфліктах, зростанні паразитарного споживання, неузгоджених між собою формах соціальної активності.

Глава 6. Демократичний механізм розвитку
І. 1 – народу; 2 – всю або переважну більшість населення; 3 – порядок; 4 – законна; 5 – політичного; 6 – прав і свобод; 7 – легітимних; 8 – сталого; 9 – успадкованої.

II. 1 – цілком згоден, 1 – повністю не згоден, 15 – частково згоден.

III. 1 – немає управлінської демократії.
2 – немає конституційних засад демократії.
3 – дефіцит культурно-інформаційних передумов.
4 – відсутня демократично орієнтована соціальна активність.

Глава 7. Спрямованість розвитку 
І. 1 – характером культурної моделі майбутнього, рівнем соціальної активності, мобілізації і винагороди, механізмами стратифікації, могутністю ресурсів розвитку; 2 – історичних дій; 3 – чужого історичного; 4 – типу соціальної системи; 5 – аграрне, товарне, постпромислове.

ІІ. 1–16 – частково згоден; 1 – повністю згоден; 3 – повністю не згоден; 9 – частково згоден; 3, 2 – цілком згоден; 2 – повністю не згоден; 8 – частково згоден.

 

<< попередня     зміст

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.