Зміст. Соціальний розвиток - Гавриленко Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УДК 316.3 (075.8)
ББК 60.5я73
Г 12
ISBN 966-7257-49-5 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист від 26.10.2000 № 2/99.

Рецензенти:
А.О. Ручка, доктор філософських наук, професор, заст. директора Інституту соціології НАН України
Ю.І. Яковенко, доктор соціологічних наук, завідувач кафедри галузевої соціології Національного університету ім. Тараса Шевченка 

Гавриленко І.М., Мельник П.В., Недюха М.П.
Г 12 Соціальний розвиток: Навчальний посібник. – Київ, 2001. – 484 с.
Навчальний посібник розглядає актуальні як з теоретичної, так і практичної точок зору проблеми соціального розвитку. У ньому аналізуються передумови, джерела, механізми соціального розвитку, роль ціннісних орієнтацій у виборі суспільством певної історичної перспективи, взаємодія основних соціальних суб’єктів (класів, організацій, інститутів, рухів та ін.) у реальних життєвих ситуаціях. Особлива увага приділяється пошукові об’єктивних і суб’єктивних передумов керованого (підконтрольного суспільству) розвитку. Відповідно до цього пропонується сучасна методологія дослідження та методика викладання.
Посібник призначений для забезпечення навчальних курсів гуманітарних дисциплін вищих закладів освіти, а також спецкурсів “Соціальний розвиток” та “Соціологія розвитку” на соціологічних і гуманітарних факультетах університетів, академій та інститутів, на факультетах підготовки фахівців політичного і державного менеджменту.

Зміст

Передмова
Вступ


Глава 1. Поняття соціального розвитку і його передумови
§1. Передумови розвитку
1.1. Географічне середовище
1.2. Народонаселення
1.3. Виробництво
§2. Ресурси розвитку
2.1. Наука
2.2. Техніка
2.3. Культура і освіта
2.4. Ідеологія
§3. Проблеми розвитку в контексті різних соціальних підходів
Основні висновки
Контрольні запитання, коментарі, тести, проблемні ситуації
Теми для рефератів
Література


Глава 2. Перспективні історичні орієнтації
§1. Цінності і норми
§2. Типи орієнтації розвитку
§3. Особа в системі культурно-ціннісних орієнтацій розвитку
Основні висновки
Контрольні запитання, коментарі, тести, проблемні ситуації
Теми для рефератів
Література 


Глава 3. Колективні суб’єкти соціальної динаміки
§1. Соціальні класи
§2. Подвійна діалектика класів
§3. Соціальні (історичні) рухи
§4. Основні соціальні рухи
4.1. Робітничий рух та його соціальні типи
4.2. Буржуазний (капіталістичний) рух 
4.3. Інші соціальні рухи
4.3.1. Національно-визвольний рух
4.3.2. Феміністський (жіночий) рух
4.3.3.Студентський молодіжний рух
4.3.4. Екологічний рух
Основні висновки і проблемні ситуації
Контрольні запитання, коментарі, тести, проблемні ситуації
Теми для рефератів
Література


Глава 4. Соціотворчий вплив соціальних організацій
§1. Поняття соціальних організацій 
§2. Співучасть соціальних організацій у керованому розвитку 
§3. Типи соціальних організацій і форм управління за співучастю у розвитку
Основні висновки
Контрольні запитання, коментарі, тести, проблемні ситуації
Теми для рефератів
Література


Глава 5. Інституційні важелі історичної еволюції
§1. Структура і функції соціальних інститутів
§2. Держава та її соціотворчі можливості 
§3. Співучасть держави у соціальному розвитку
Основні висновки
Контрольні запитання, коментарі, тести, проблемні ситуації
Теми для рефератів
Література


Глава 6. Демократичні засади соціотворчого процесу
§1. Основи демократичного процесу
§2. Історичний досвід демократизації
Основні висновки
Контрольні запитання, коментарі, тести, проблемні ситуації
Теми для рефератів
Література


Глава 7. Спрямованість соціальних перетворень 
§1. Стабілізація 
§2. Модернізація
§3. Історичний поступ. Еволюція соціальних систем
Основні висновки
Контрольні запитання, коментарі, тести, проблемні ситуації
Теми для рефератів
Література


Додаток. Пропоновані відповіді до тестів, проблемних ситуацій

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.