Зміст. Судові та правоохоронні органи (конспект лекцій ЛНУ) Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Конспект лекцій з предмету Судові та правоохоронні органи Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Лекція №1. “Судові та інші правоохоронні органи” як навчальна дисципліна, предмет та система. Основні поняття курсу “Судові та правоохоронні органи”. 
1. Предмет та система курсу “Судові та правоохоронні органи” і його співвідношення з іншими навчальними дисциплінами.
2. Поняття та ознаки правоохоронної діяльності Правоохоронні функції. 
3. Поняття, ознаки та система правоохоронних органів України.
4. Законодавство, що регулюють засади організації та функціонування судових та інших правоохоронних органів.

ЛЕКЦІЯ № 2. “ СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ. СУД І ПРАВОСУДДЯ”.
1. Судова влада як одна з гілок державної влади. Ознаки та функції судової влади.
2. Суд як орган судової влади, судова система України.
3. Правосуддя - спосіб реалізації судової влади. Правосуддя і судочинство як форма його здійснення.
4. Основні напрямки судово-правової реформи в Україні.

ТЕМА №3 ЛЕКЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ( ПРИНЦИПИ ) ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ( СУДОЧИНСТВА ).

ЛЕКЦІЯ № 4 “ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ”
1. Місце, завдання та повноваження Конституційного Суду в системі судової влади.
2. Склад та порядок формування Конституційного Суду. 
3. Правовий статус суддів Конституційного Суду України.
4. Провадження в Конституційному Суді України:
а) форми звернення до Конституційного Суду;
б) порядок розгляду конституційних подань та конституційних звернень;
в) акти Конституційного Суду.
5. Апарат і організація роботи Конституційного Суду України.

Лекція № 5 Суди загальної юрисдикції в Україні.
1. Поняття та система судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції.
2. Поняття підвідомчості та підсудності у судовій системі. Поняття “судової ланки” та “судової інстанції”.
3. Місцевий суд – основна ланка системи судів загальної юрисдикції, склад та повноваження. Місцеві спеціалізовані суди, їх повноваження.
4. Апеляційний суд. Порядок його формування, склад, повноваження та структура. Судові палати та президія апеляційного суду. Апеляційний суд України. Апеляційні спеціалізовані суди, порядок формування, склад та повноваження цих судів.
5. Вищі спеціалізовані суди України. Їх види, порядок формування, структура та повноваження.
6. Система військових судів України.
7. Верховний Суд України – найвищий судовий орган України. Судові палати, президія і пленум Верховного Суду України. Роз’яснення Пленуму Верховного суду України з питань застосування законодавства.

Лекція № 6. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ УКРАЇНИ.
1. Суддя – основний носій судової влади.
2. Гарантії незалежності суддів.
3. Матеріальне та соціальне забезпечення суддів.
4. Кваліфікаційні комісії суддів, їх система і завдання. Кваліфікаційна атестація та кваліфікаційні класи суддів.
5. Дисциплінарна відповідальність суддів.

Тема № 7 Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація.
1. Порядок формування, завдання та повноваження Вищої ради юстиції.
2. Порядок вирішення Вищою радою юстиції питання про внесення подання про призначення суддів на посади або звільнення з посад.
3. Підстави і порядок здійснення Вищою радою юстиції дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України, суддів вищих спеціалізованих судів.
4. Поняття суддівського самоврядування, його завдання та організаційні форми.
5. Збори суддів судів загальної юрисдикції. Порядок їх скликання та повноваження.
6. Конференції суддів місцевих загальних та апеляційних загальних судів. Конференція суддів військових судів та конференції суддів спеціалізованих судів. 
Порядок їх скликання, проведення та повноваження.
7. З’їзд суддів України – найвищий орган суддівського самоврядування та Рада суддів України.
8. Державна судова адміністрація, її система, порядок утворення та повноваження.
9. Голова Державної судової адміністрації, його повноваження. Вимоги до кандидата на цю посаду.
10. Територіальні управління державної судової адміністрації та їх повноваження. 

ТЕМА №8 ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ
1. Місце та роль прокуратури в системі державних органів України.
2. Завдання, основні функції та принципи організації і діяльності прокуратури.
3. Система і структура органів прокуратури.
4. Галузі прокурорського нагляду.
5. Акти прокурорського реагування на порушення законності.
6. Кадри органів прокуратури. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів порядок їх призначення та звільнення з посади.
7. Класні чини працівників прокуратури та порядок їх присвоєння.
8. Заохочення та дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.

ТЕМА № 9 ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
1. Завдання і функції органів внутрішніх справ. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ. 
2. Міністерство внутрішніх справ України, його основні завдання, структура та повноваження.
3. Структура, принципи діяльності, права та обов’язки міліції.
4. Поняття Служби безпеки України, її завдання, принципи діяльності
5. Структура та повноваження СБУ.
6. Участь МВС України в Інтерполі – міжнародній організації кримінальної поліції. 

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.