2.4. Учасники арбітражного процесу. Позовна заява та вимоги до неї. Відвід (самовідвід) арбітрів Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

2.4. Учасники арбітражного процесу. Позовна заява та вимоги до неї. Відвід (самовідвід) арбітрів

До складу учасників арбітражного процесу входять:
· арбітр, сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених Арбітражним процесуальним кодексом України.
Сторонами в арбітражному процесі є позивачі та відповідачі, якими можуть бути підприємства та організації, що є юридичними особами.
Позивачами є підприємства та організації, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або інтересу, що охороняється законом.
Відповідачами є підприємства та організації, яким пред‘явлено позовну вимогу.
Треті особи – це юридичні особи, які мають право заявляти самостійні вимоги на предмет спору або виступати на стороні позивача чи відповідача.
Прокурор бере участь у арбітражному процесі при розгляді справ, які порушені за його заявою, якщо це визнане за необхідне арбітражним судом та прямо передбачено законом.
Арбітражний суд порушує справи за позовними заявами:
· зацікавлених підприємств та організацій, чиї права та інтереси, що охороняються законом, порушені;
· державних та інших органів, що звернулися до арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством України;
· державних органів, прокурорів, які звертаються до арбітражного суду в інтересах державних підприємств та організацій.
Форма та зміст позовної заяви
Позовна заява подається до арбітражного суду у письмовій формі і підписується керівником підприємства, організації або його заступником, прокурором.
Позовна заява повинна містити:
1) найменування арбітражного суду, до якого подається заява;
2) найменування сторін, їх поштові адреси;
3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці, суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);
4) зміст позовних вимог, якщо позов подано до кількох відповідачів, зміст позовних вимог щодо кожного з них;
5) виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, зазначення доказів, що підтверджують позов, обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються, законодавчий акт, на підставі якого подається позов;
6) відомості про вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору;
7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.
У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.
Арбітр відмовляє у прийнятті позовної заяви у таких випадках:
1) заява не підлягає розгляду в арбітражних судах України;
2) у провадженні арбітражного суду або іншого органу, який у межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа щодо спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору;
3) позов подано до підприємства, організацій, які ліквідовано.
Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам, прокурору, якщо він є заявником, не пізніше 5-ти днів з дня надходження заяви.
До ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви, що надсилається заявникові, додаються позовні матеріали.
Ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви можна перевірити у порядку нагляду. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою у день первинного звернення до арбітражного суду.
Підстави для відводу (самовідводу) арбітра
Арбітр не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо він є родичем осіб, які беруть участь у арбітражному процесі, або буде встановлено інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.
За наявності зазначених підстав арбітр повинен заявити про самовідвід.
З цих же підстав відвід арбітру можуть заявити сторони та прокурор, який бере участь у арбітражному процесі.
Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті.
Питання про відвід арбітра вирішується Головою арбітражного суду або його заступником, який виносить з цього приводу ухвалу у триденний строк з дня надходження заяви.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.