Нормативні матеріали та література Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Нормативні матеріали та література

1. Конституція України. – К.,1996.
2. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – №31. – С.429.
3. Про Конституційний Суд: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – С. 272.
4. Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– №10. – С.137.
5. Про арбітражний суд: Закон України від 
4 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №36. – С. 469.
6. Про внесення змін до Закону України “Про арбітражний суд”: Закон України від 15 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №32. – С. 455.
7. Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про арбітражний суд”: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – С. 661.
8. Арбітражний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №6. – С. 56.
9. Про затвердження складу Президії Вищого арбітражного суду України: Постанова Верховної Ради України від 25 червня 
1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №2. – С. 427.
10. Положення про кваліфікаційну атестацію і кваліфікаційні категорії арбітрів і класні чини спеціалістів арбітражних судів України від 22 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №5. – С. 43.
11. Про утворення арбітражного суду м. Севастополя: Постанова Верховної Ради України від 16 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №7. – С. 48.
12. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №3. – С. 56.
13. Про внесення змін до Закону України “Про статус суддів”: Закон України від 2 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №22. – С. 142.
14. Про внесення змін до Закону України “Про статус суддів”: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №26. – С. 203.
15. Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30. – С. 426.
16. Концепція судово-правової реформи в 
Україні // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30. – С. 426.
17. Про судоустрій Української РСР: Закон Української РСР від 5 червня 1981 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1981. – №24. – С. 357.
18. Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про судоустрій Української РСР”, Кримінально-процесуального та Цивільно-процесуального кодексів України: Закон України від 17 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №35. – С. 508.
19. Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про судоустрій Української РСР”: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №26. – С. 204.
20. Про органи суддівського самоврядування: Закон України від 2 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №22. – С. 138.
21. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №11. – С. 50.
22. Положення про кваліфікаційні колегії суддів України: Затверджено Указом Президії Верховної Ради України від 15 грудня 1989 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №52. – С. 689.
23. Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів України: Закон України від 2 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №22. – С. 140.
24. Про утворення Севастопольського міського суду: Постанова Верховної Ради України від 16 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №7. – С. 47.
25. Про утворення міжобласного суду: Постанова Верховної Ради України від 21 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №24. – С. 193.
26. Про перейменування військових трибуналів України у військові суди України і продовження повноважень їх суддів: Постанова Верховної Ради України від 3 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №15. – С. 135.
27. Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов: Документы ООН 1985 г. // Сов. юстиция. – 1991. – №16. – С. 27-28.
28. Про утворення в складі Верховного Суду України військової колегії: Постанова Верховної Ради України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №26. – С. 20.
29. Рекомендації щодо функціональних обов’язків посадових осіб, введених до штатного розпису судів // Право України. – 1993. – №4. – С. 8.
30. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №11. – С. 51.
31. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16. – С. 93.
32. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03. 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №36-37. – С.243.
33. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.99 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №24. – С.207.
34. Гарланд Дин Бойєтт. О Конституционном Суде Украины // Вопросы государства и права Украины: Сб. науч. ст.: Вып.3. – Донецк, 1994. – С.19-25.
35. Мурашин Г.О. Законодавство України про Конституційний Суд // Правова система України: Теорія і практика: Тези доп. і наук. повідомл. наук. практ. конф. (Київ, 7-8 жовтня 1993 р.) – К., 1993. – С. 135-138.
36. Черкес М. Конституційний Суд у системі правової охорони Конституції // Право України. – 1993. – №3. – С. 3-6.
37. Штунюк А. Перше пленарне засідання Конституційного Суду // Юридичний вісник України. – 1997. – №17(95). – 24-30 квітня.
38. Скомороха В. Конституційний Суд України: Досвід і проблеми // Юридичний вісник України. – 1998. – №43(175). – 22-28 жовтня.
39. Авторитет судової влади. Яким йому бути? // Урядовий кур’єр. – 1994. – 22 лютого.
40. Арбітражний суд: раніше кишеньковий. А нині?… // Голос України. – 1992. – 2 липня.
41. Бігун В. Конференція з питань застосування законодавства про арбітражний суд України // Право України. – 1993. – №3. – С. 15-17.
42. Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. – 1992. – №9. – С. 3-4.
43. Притика Д. Конституційне забезпечення правосуддя в господарських відносинах // Радянське право. – 1991. – №7. – С. 8-9.
44. Притика Д. Коли об’єднання не на користь // Урядовий кур’єр. – 1992. – 9 грудня.
45. Притика Д. Арбітражному суду України виповнилось чотири // Голос України. – 1995. – 21 червня.
46. Снітко В. Арбітражні суди вимагають незалежності // Право України. – 1993. – 29 червня.
47. Титов М., Шелестов А. Арбітражні суди України // Право України. – 1992. – №9. – С. 24-26.
48. Шишкін В. Нова ланка в системі судової влади в Україні // Радянське право. – 1991. – №10. – С. 3-6.
49. Бринцев В. Апеляція: хто “за” // Право України. – 1992. – №12. – С. 19-21.
50. Гусак М. Концепція судової реформи: питання навколо неї // Право України. – 1992. – №9. – 22-23.
51. Дмитров Ю. Навіщо нам потрібен апеляційний суд? // Право України. – 1994. – №3-4. – 
С. 44-46.
52. Жирний Г.Ю. О некоторых проблемах устройства судебной власти // Вопросы государства и права Украины: Сб. ст.: Вып. 2. – Донецк, 1993. – С. 23-33.
53. Кампо В., Ткач Г. Про запровадження органів адміністративної юрисдикції (адміністративних судів) // Право України. – 1992. – №8. – 
С. 27-29.
54. Милованов В. Разделение властей и место суда присяжных в системе органов государственной власти // Правова система України: теорія і практика. – С. 418-419.
55. Мартинчик Є. Про судову владу // Право України. – 1992. – №11. – С. 11-13.
56. Міхеєнко М.М. Від суду шефенського до суду присяжних // Радянське право. – 1990. – №10. – С. 67-69.
57. Нор В.Т. Судова реформа в Україні: надбання, прорахунки // Правова система України: теорія і практика: Тези доп. і наук. повідомл. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 жовтня 1993 р.). – К., 1993. – С. 423-424.
58. Панфілов В. Панове присяжні засідателі // Іменем закону. – 1993. – 4 червня.
59. Полешко А. Негайна потреба судової реформи в Україні // Право України. – 1992. – №3. – С. 12-14.
60. Стефанюк В. Становлення судової влади в умовах створення правової держави // Радянське право. – 1991. – №7. – С. 4-7.
61. Стефанюк В. Судово-правова реформа в дії // Урядовий кур’єр. – 1992. – 6 жовтня.
62. Тацій В., Грошевий Ю. Судові гарантії захисту прав та свобод людини і громадянина у проекті Конституції України // Право України. – 1992. – №10. – С.6-8.
63. Хандурін М.І. Виступ на Пленумі Верховного Суду України // Юридичний вісник України. – 1997. – 5-11 червня.
64. Чангулі Г. Основний Закон і судова влада // Голос України. – 1992. – 2 вересня.
65. Юридичний словник. – К., 1983.
66. Юридичний словник – довідник. – К., 1996.
67. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. – К., 1997.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.