Вступ

Вступ

29
0


Вступ

Сучасний етап становлення і зміцнення України як правової, демократичної, незалежної держави вимагає позитивних соціально-економічних, політичних та правових змін. Разом з тим, такі зміни неможливі без докорінного покращення діяльності всіх державних структур, у тому числі судових та правоохоронних органів.
Правова реформа, яка проводиться на фоні масштабних соціально-економічних перетворень усього суспільства, вимагає суттєвих змін, покращень у діяльності судової системи України, що перебуває на стадії свого останнього конституційного оформлення і є гарантом вирішення завдань боротьби зі злочинністю на сучасному етапі.
Безперечно, забезпечити надійний захист прав та свобод людини і громадянина, як того вимагає Основний Закон України, може тільки судова система, яка діятиме винятково на засадах, визначених Конституцією: законності, рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласності судового процесу, змагальності сторін, додержання презумпції невинності та ін., в умовах незалежності і недоторканності суддів.
У навчальному посібнику “Судова система України”, розрахованому на студентів, курсантів, слухачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, зроблена спроба висвітлити основні положення діяльності Конституційного Суду, арбітражних судів та судів загальної юрисдикції України з урахуванням тих положень, які закріплені в Основному Законі України – Конституції.
Враховуючи високий науковий потенціал, великий практичний та життєвий досвід перших суддів Конституційного Суду, які були призначені першими в Україні, в посібнику подаються їхні біографії, дані наукової та практичної діяльності.
Для кращого засвоєння матеріалу кожна із трьох тем вміщує лекційний, схематичний виклад, питання для самоконтролю чи перевірки знань і завершується розв’язанням завдань, умови яких базуються на знанні відповідних законів та нормативних актів.
Хочеться сподіватися, що навчальний посібник стане в нагоді і допоможе всім, хто вивчатиме курс “Судові та правоохоронні органи України”, опанувати програмні положення діючої системи України.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ