Зміст Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Зміст

Рецензенти: 
Федосов В.М., доктор економічних наук, професор
(Київський національний економічний університет) 

Андрущенко В.Л., Данілов О.Д.
Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: 
Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.

Викладено наукові уявлення про сутність податків переважно на основі подій фіскальної історії та теоретичних положень західного походження, розкрито соціально-економічну дію оподаткування в умовах сучасної демократично-правової державності, розглянуто структуру й організацію національних податкових систем країн “Великої вісімки”. Залучення численного наукового апарату, в тому числі англомовних джерел, виводить функціональне призначення посібника за межі власне курсу лекцій для студентів фінансово-економічних спеціальностей, робить його корисним для широкого кола читачів, яких інтересують історія, теорія і практика оподаткування. Написав передмову і післямову, тексти тем 1, 2, 3, 4, 5, 9, а також зачини до всіх тем, склав проблемно-евристичні питання, розробив додатки доктор економічних наук, професор кафедри податкової політики В.Л. Андрущенко. Теми 6, 7, 8, 10, 11 підготував кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри державних фінансів О.Д. Данілов.

ЗМІСТ 


Передмова 
Вступ 

Тема 1. Всеосяжна дія оподаткування та передумови функціонування податкових систем 

Розділ 1. Основи теорії та політики оподаткування 
Тема 2. Природа, принципи, функції податків 
2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку 
2.2. Концепції адміністративної та податкової держави 
2.3. Принципи оподаткування та податкової політики 
2.4. Соціально-економічні ефекти податків 
Проблемно-евристичні питання для самотестування 

Тема 3. Методологія дослідження податків 
3.1. Пізнавальні методи вчення про податки 
3.2. Модель Ліндаля-Вікселля 
Проблемно-евристичні питання для самотестування 

Розділ 2. Національні податкові системи 
Тема 4. Податкова система Сполучених Штатів Америки 
4.1. Становлення податкової системи, етапи фіскальної політики, розвиток наукової думки 
4.2. Система федеральних податків 
4.3. Система штатних і місцевих податків 
4.4. Адміністрування податків 
4.5. Фінансовий стан держави 
Проблемно-евристичні питання для самотестування 

Тема 5. Податкова система Великої Британії 
5.1. Становлення національної податкової системи 
5.2. Сучасна податкова система 
5.3. Адміністрування податків 
5.4. Фінансовий стан держави 
Проблемно-евристичні питання для самотестування 

Тема 6. Податкова система Німеччини 
6.1. Особливості національної податкової системи ФРН 
6.2. Функціонування податкових органів та організація перевірок 
6.3. Основні види податків 
6.4. Особливості оподаткування в сільськогосподарському секторі 
6.5. Стимулювання нових технологій, ділової та експортної активності 
Проблемно-евристичні питання для самотестування 

Тема 7. Податкова система Франції 
7.1. Становлення національної податкової системи 
7.2. Організація адміністрування податків 
7.3. Податкові доходи центрального бюджету 
7.4. Місцеві податки і збори 
Проблемно-евристичні питання для самотестування 

Тема 8. Податкова система Італії 
Проблемно-евристичні питання для самотестування 

Тема 9. Податкова система Канади 
9.1. Федеральні податки 
9.2. Провінційні податки 
9.3. Місцеві податки 
Проблемно-евристичні питання для самотестування 

Тема 10. Податкова система Японії 
Проблемно-евристичні питання для самотестування 

Тема 11. Податкова система Російської Федерації 
11.1. Адміністрування податків 
11.2. Федеральні податки 
11.3. Регіональні податки 
11.4. Місцеві податки 
11.5. Реформування податкової системи Росії 
Проблемно-евристичні питання для самотестування 

Додатки 
Додаток А. Міжнародна хронологія еволюції податків 
Додаток Б. Властивості оподаткування в ретроспективі 
Використана і рекомендована література 
Післямова

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.