Зміст. Управління капіталом підприємства: конспект лекцій – Ляшенко Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

У конспекті лекцій розкрито сутність, зміст і особливості управління капіталом підприємства; охарактеризовано особливості управління оборотними й позаоборотними активами, власним і позиковим капіталом.
Конспект містить значний схематичний та графічний матеріал.
Видання призначене для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Вступ


Тема 1. Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства

1. Економічна сутність капіталу підприємства.
2. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками.
2.1. Кругообіг капіталу підприємства.
3. Основні принципи формування капіталу підприємства.
4. Концепція вартості капіталу.
5. Основні принципи, на яких базується процес оцінки вартості капіталу.
6. Фінансовий леверидж і його розрахунок.
7. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства.

Тема 2. Управління активами підприємства

1. Характеристика загальних основ управління активами підприємства.
2. Процес формування активів підприємства.
3. Система основних методів оцінки активів підприємства як цілісного майнового комплексу.

Тема 3.Особливості управління позаоборотними активами

1. Система видів та елементів позаоборотних активів.
1.1. Класифікація позаоборотних активів підприємства.
2. Система управління операційними позаоборотними активами.
2.1 Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами.
3. Управління процесом відновлення позаоборотних активів.

Тема 4. Управління оборотними активами

1. Політика підприємства у сфері оборотних активів.
2. Особливості формування операційного циклу оборотних активів підприємства.
3. Етапи формування системи управління оборотними активами підприємства.
4. Особливості управління запасами.
5. Особливості управління дебіторською заборгованістю.
6. Управління грошовими активами.
6.1. Система формування підприємством грошових активів та їх характеристика.
6.2. Політика управління грошовими активами.
7. Управління фінансуванням оборотних активів.

Тема 5. Управління власним капіталом

1. Політика формування власних фінансових ресурсів.
1.1. Форми і джерела функціонування власних фінансових ресурсів.
2. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу.
3. Управління формуванням операційного прибутку.
4. Дивідендна політика.
4.1. Сутність теорій, що пов’язані з механізмом формування дивідендної політики.
4.2. Підходи до формування дивідендної політики.
4.3. Основні етапи формування дивідендної політики.
5. Емісійна політика.

Тема 6. Управління позиковим капіталом

1. Політика залучення позикових засобів.
2. Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу.
3. Управління залученням банківського кредиту.
3.1. Політика залучення банківського кредиту.
4. Управління фінансовим лізингом.
5. Управління облігаційною позикою.
6. Управління залученням товарного кредиту.
6.1. Політика залучення підприємством товарного кредиту.
7. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю.
 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.