Зміст. Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання - Мельник Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УДК 336.225.3 (075.8)
ББК 65.261.4я73
М 48
ISBN 966-7257-75-4

Гриф надано Міністерством освіти і науки України.
Лист від 18.06.2001 №14/18.2-889.

Рецензенти:
О.П. Чернявський, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів ОДЕУ (м. Одеса).
Д.В. Полозенко, доктор економічних наук, професор, завідувач відділом НДФІ Мінфіну (м. Київ).
Ю.В. Сільніцький, заступник начальника Головного управління масово-роз’яснювальної роботи ДПА України.

Мельник В.М.
М 48 Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання: Навчальний посібник для самостійної роботи. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 116 c.

Навчальний посібник розрахований на студентів магістерського рівня підготовки. Курс “Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання” викладається після вивчення студентами таких предметів: “Оподаткування”, “Податкова система України”, “Податки з юридичних осіб”, “Податки з фізичних осіб” тощо та ґрунтується на отриманих знаннях із зазначених дисциплін.
Посібник надає інформацію, необхідну для оволодіння фундаментальними знаннями порядку проведення аналізу податкоспроможності підприємств.

Зміст

Програма курсу
Зміст курсу
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студента

Вступ
Взаємозв’язок податкової політики з податковим менеджментом суб’єктів господарювання
Організація роботи з оподаткування у платників податків
Економічний аналіз у системі управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання
Вивчення стану ринку продукції як зовнішнього чинника податкоспроможності суб’єктів господарювання
Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності
Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності
Фінансовий стан суб’єктів господарювання та їх податкоспроможність
Управлінські рішення мікрорівня щодо податкоспроможності
Плани семінарських занять
Рекомендовані завдання для тестового контролю знань (правильні відповіді виділено)
Словник основних термінів
Література

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.