Анотація :: vuzlib.su

Анотація :: vuzlib.su

60
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Анотація

.

Анотація

Колпаков В. К. Адміністративне право
України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, –1999. –736 с.

Остановился 259

Пропущены стр. 198-199, 212-213,
216-217

Плохая 248

ББК 67.9(4УКР)301я73 К61

Рекомендовано управлінням навчальних
закладів ГУРОС МВС України (лист від 15 грудня 1998 p. №6/7-2902)

Рецензенти:

ДОДІН Є.В., доктор юридичних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України

КАЛЮЖНИЙ Р.А., доктор юридичних
наук, професор

Шеф-редактор видавництва Юрінком
Інтер

КОВАЛЬСЬКИЙ B.C., кандидат юридичних
наук

Колпаков В. К.

К61 Адміністративне право України:
Підручник. — К.:

Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. ISBN
966-7302-88-1

Підручник розкриває зміст норм
Загальної та Особливої частин Адміністративного права України. Загальна частина
розглядає норми, якими закріплюються основні принципи державного управління,
регулюється правове положення його суб’єктів, регламентуються
процесуально-процедурні питання у сфері державного управління. В Особливій
частині розглядаються питання щодо виконавчо-розпорядчої діяльності державних
органів з управління народним господарством, адміністративно-політичною та
соціально-культурною сферами.

Розрахований на студентів,
професорсько-викладацький склад. Стане у пригоді науковцям, працівникам
правоохоронних органів, суду, прокуратури тощо.

ББК 67.9(4УКР)301я73+67.301я73

ISBN 966-7302-88-1

© Колпаков В.К., 1999 © Юрінком
Інтер, 1999

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ