4. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові ::...

4. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові :: vuzlib.su

89
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


4. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові

.

4. Покарання, що можуть призначатися
і як основні, і як додаткові

1. Штраф (ст. 53 КК) відповідно до
закону є грошовим стягненням, що накладається судом у випадках і межах,
встановлених в Особливій частині КК.

Штраф може призначатися як основне,
так і додаткове покарання лише у випадках, коли його передбачено у санкції
статті КК, за якою кваліфікований злочин засудженого.

Стаття 53 передбачає межі штрафу.
Він встановлюється в межах від тридцяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

Закон зазначає, що у випадках,
передбачених КК, за окремі злочини можуть бути встановлені і більш високі
розміри штрафу (див, наприклад, ч. 2 ст. 204 КК).

Конкретний розмір штрафу
встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням
майнового стану винного.

У разі неможливості сплатити штраф
суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із
розрахунку десять годин громадських робіт за один встановлений законодавством
України неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або виправними роботами із
розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством
України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше
двох років.

Штраф як покарання відрізняється за
своєю природою від штрафу, який застосовується як захід адміністративного
впливу. Штраф як покарання призначається лише за вироком суду і тільки за
вчинення злочину. Штраф тягне за собою судимість (п. 5 ст. 89 КК).

2. Позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю (ст. 55 КК) може призначатися на строк
від двох до п’яти років як основне і на строк від одного до трьох років — як
додаткове покарання.

Це покарання застосовується в тих
випадках, коли за характером вчинення винним службових злочинів або при занятті
певною діяльністю суд визнає неможливим збереження за ним права обіймати ці
посади або права займатися відповідною діяльністю.

Зазначене покарання позбавляє
засудженого суб’єктивного права на вільний вибір посади, певних занять протягом
часу, встановленого у вироку суду. Застосування цього покарання приводить до
втрати або обмеження деяких пільг і переваг (пов’язаний з цим покаранням перехід
на іншу роботу може спричинити перерив спеціального трудового стажу та ін.).
Через відносно тривалий строк цього покарання воно може привести до
декваліфікації засудженого, необхідності здобувати нову спеціальність і тим
самим не тільки заподіює особі моральні страждання, а й зачіпає її майнові
інтереси.

Як основне покарання позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається в тих
випадках, коли воно передбачено в санкції відповідної статті КК, за якою
кваліфіковано злочин засудженого, або в порядку переходу до нього як до більш
м’якого покарання порівняно, наприклад, з позбавленням волі (ст. 69 КК).

Як додаткове покарання позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може призначатися
як тоді, коли воно прямо зазначено в санкції статті КК, за якою засуджено
винного (наприклад, статті 191, 286), так і тоді, коли воно в санкції прямо не
передбачено. У цих випадках суд керується положеннями ст. 55 КК, що дає йому
право застосувати дане покарання, якщо буде визнано неможливим збереження за
засудженим права обіймати ті чи інші посади або займатися певною діяльністю.

Отже, якщо конфіскація майна або
штраф як додаткові покарання можуть призначатися лише за умови, що вони як такі
передбачені в санкції статті КК, то позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю не пов’язано з цими обмеженнями і може бути
застосовано судом на підставі ст. 55 КК.

Призначаючи розглядуване покарання,
суд у вироку повинен чітко вказати, якої саме посади (посад) позбавляється
права обіймати засуджений. Наприклад, комірник, засуджений за привласнення
товарів, що знаходилися в його розпорядженні, може бути позбавлений права
обіймати посади, пов’язані з розпорядженням матеріальними цінностями.

Позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, якщо воно призначено як додаткове
покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні чи
позбавлення волі на певний строк, поширюється на весь строк відбування
основного покарання і, крім того, на строк, встановлений вироком суду. Якщо ж
це покарання призначене як додаткове до іншого виду основного покарання
(наприклад, до виправних робіт), то його строк обчислюється з моменту набрання
вироком суду законної сили.

Засудження до позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю тягне за собою судимість,
яка погашується з моменту закінчення строку цього покарання (п. З ст. 89 КК).

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ