3. Матеріальні потреби як основа мотивації :: vuzlib.su

3. Матеріальні потреби як основа мотивації :: vuzlib.su

106
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


3. Матеріальні потреби як основа мотивації

.

3. Матеріальні потреби як основа мотивації

Потреби, прибутки і рівень життя

Матеріальні потреби – це сукупність матеріальних благ, які
мають матеріальну форму і виступають у якості головного спонукального мотиву
трудової діяльності людини.

Споживач – це людина, яка споживає продукти виробництва і
сфери послуг для відтворення робочої сили.

Споживчий кошик – це сума витрат, споживчий мінімум,
необхідний для підтримки життєвого рівня певної категорії споживачів у
розрахунку на одну людину.

Грошові доходи населення включають оплату за працю всіх
категорій населення: пенсії, допомоги, стипендії та інші соціальні трансферти;
надходження від продажу продуктів сільського господарства: прибутки від
власності у вигляді процентів за внески, цінні папери, дивіденди; доходи осіб,
зайнятих підприємницькою діяльністю, а також страхові відшкодування, ссуди,
прибутки від продажу іноземної валюти й інше.

Грошові витрати населення включають витрати населення на
придбання товарів і оплату послуг, обов’язкові платежі і різноманітні внески,
приріст заощаджень у внесках і цінних паперах.

Прожитковий мінімум населення розраховується з врахуванням
його статево-вікового складу, виходячи із витрат на продукти харчування в
об’ємі мінімальних розмірів їх споживання, витрат на комунальні послуги, а також
податків і обов’язкових платежів, виходячи із структури витрат на них у 10 %
найменш забезпечених сімей (у США=1000 доларів).

Споживання продуктів харчування в домашніх умовах
складається за рахунок купівлі товарів в усіх сферах торгівлі, власного виробництва
і переробки, запасів і інших надходжень (допомога родичів, подарунки,
безкоштовні надходження в формі винагороди за працю).

Джерелом придбання матеріальних благ є грошові доходи
населення, головним елементом яких для більшості працівників є заробітна плата.

Планування матеріальних потреб дозволяє визначити динаміку
росту добробуту людини і формувати зростаючі потреби відповідно до прибутків.
Існують 3 рівні задоволення матеріальних потреб, виходячи із поділу суспільства
на 3 групи – багаті, середні, бідні (рис. 7.2.3).

Рис. 7.2.3. Динаміка росту добробуту і зміна матеріальних
потреб людини

Якість трудового життя – це важлива умова росту
продуктивності праці, що повинна базуватися на рості матеріальних потреб і
концепції всебічного розвитку особистості. Якість трудового життя включає в
себе такі групи показників: трудовий колектив, оплата праці, робоче місце,
керівництво підприємства, службова кар’єра, соціальні гарантії і блага.

Якість трудового життя на сучасному етапі є важливим
стимулом росту продуктивності праці на передових підприємствах.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ