2.6. Питання для самоконтролю

2.6. Питання для самоконтролю

80
0


2.6. Питання для самоконтролю

1. За чиїм поданням і яким органом можуть утворюватися допоміжні ланки арбітражних судів України?
2. Який склад Пленуму Вищого арбітражного суду України?
3. Через який проміжок часу скликається Пленум Вищого арбітражного суду України?
4. Які питання вирішуються на Пленумі Вищого арбітражного суду України?
5. За який час до початку засідання Пленуму сповіщаються його члени?
6. За наявності якого кількісного складу вважається правомочним засідання Пленуму Вищого арбітражного суду України?
7. Яким голосуванням (відкритим, закритим) і за наявності якої кількості голосів членів Пленуму Вищого арбітражного суду України приймаються Постанови Пленуму Вищого арбітражного суду України?
8. Який склад та повноваження Президії Вищого арбітражного суду України?
9. За чиїм поданням і ким затверджується кількісний склад Президії Вищого арбітражного суду України?
10. За наявності якої кількості членів Президії Вищого арбітражного суду України є правомочним його засідання?
11. Через який період скликається засідання Президії Вищого арбітражного суду України?
12. Які вимоги висуваються до осіб, що можуть бути призначені на посади арбітрів Вищого арбітражного суду України?
13. Які вимоги висуваються до осіб, що можуть бути призначені на посади арбітрів арбітражного суду Автономної Республіки Крим?
14. Чи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності арбітри?
15. Ким призначається Голова Вищого арбітражного суду України?
16. За чиїм поданням, на який строк і ким призначається заступник Голови Вищого арбітражного суду України?
17. Які вимоги висуваються до осіб, що можуть бути призначені на посади арбітрів Київського міського арбітражного суду?
18. На який строк і ким призначаються заступники голів арбітражних судів областей?
19. Якими видами діяльності, що пов’язані з його професійним доходом, має право займатися арбітр, крім основних обов’язків?
20. Якими видами діяльності заборонено займатися арбітрам?
21. Яким органом і хто обирається до кваліфікаційної колегії арбітражних судів?
22. Ким і в яких випадках може бути звільнений з посади Голова Вищого арбітражного суду України?
23. Ким і в яких випадках може бути звільнений з посади арбітр?
24. Який статус арбітра арбітражного суду?
25. Який склад та повноваження арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя?
26. Правова основа діяльності арбітражних судів.
27. Завдання арбітражних судів України.
28. Принципи організації і діяльності арбітражних судів.
29. Система арбітражних судів України.
30. Склад арбітражних судів 2-ої ланки.
31. Повноваження голів арбітражних судів 1-ої ланки.
32. Кваліфікаційні класи арбітрів.
33. Строки перебування в кваліфікаційних класах.
34. Кому і якому з арбітрів присвоюється кваліфікаційний клас?
35. Які існують класні чини спеціалістів арбітражних судів?
36. Повноваження Вищого арбітражного суду України.
37. Склад Вищого арбітражного суду України.
38. Повноваження Голови Вищого арбітражного суду України.
39. Структура Вищого арбітражного суду України.
40. Повноваження колегії Вищого арбітражного суду України.
41. Хто є учасниками арбітражного процесу?
42. У яких випадках справи порушуються за позовними заявами?
43. Що входить у зміст позовної заяви?
44. У яких випадках відмовляється в прийнятті позовної заяви?
45. Яка мета Науково-консультативної ради та порядок організації її діяльності?

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ