Зміст.  Судова система – Мельник, Цимбал Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ББК 67.9 (4 УКР) 410 Я 75 М48
Удк 347. 97/99 (477) (075.8)
ISBN 966-7215-25-9 

Автори: Мельник П.В, Цимбал П.В.
Судова система України. Академія ДПС України, м. Ірпінь, 2000
Рекомендовано до друку вченою радою Академії державної податкової служби України. Протокол від 24.03.2000 №8 .

Рецензенти:
Лановенко І.П., заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії правових наук України, професор, доктор юридичних наук
Іщенко А.В. професор, доктор юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ України)

У роботі висвітлені основні питання судової системи України з урахуванням діючого законодавства. Для кращого засвоєння основних положень діяльності судів окремо розроблено схеми, питання для самоконтролю, а також підготовлено завдання та задачі. У посібнику наведено біографічні дані перших членів Конституційного Суду України. Робота розрахована на студентів, курсантів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів та вузів.

Зміст

Вступ

І. Конституційний Суд України
1.1. Правова основа, принципи діяльності, склад Конституційного Суду України та порядок його формування
1.2. Вибори Голови Конституційного Суду України. Колегія суддів, її повноваження при підготовці та розгляді справ Конституційним Судом
1.3. Форми звернення до Конституційного Суду України. Рішення та висновки Конституційного Суду, вимоги до їх змісту
1.4. Схематичні матеріали
1.5. Питання для самоконтролю
1.6. Завдання для перевірки та закріплення знань 

ІІ. Арбітражні суди України
2.1. Правова основа, завдання, принципи діяльності та система арбітражних судів України
2.2. Вимоги до арбітрів. Присвоєння кваліфікаційних класів та класних чинів арбітрам арбітражних судів України
2.3. Склад та повноваження Вищого арбітражного суду України
2.4. Учасники арбітражного процесу. Позовна заява та вимоги до неї. Відвід (самовідвід) арбітрів
2.5. Схематичні матеріали
2.6. Питання для самоконтролю
2.7. Завдання для перевірки та закріплення знань

ІІІ. Суди загальної юрисдикції
3.1. Правосуддя в Україні, його основні ознаки. Вимоги до осіб, яких призначають на посади суддів, та їх основні обов’язки
3.2. Принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції
3.3. Склад, повноваження, функції та основне призначення судів першої ланки
3.4. Склад, повноваження та основні функції суду другої ланки
3.5. Верховний Суд України, порядок його обрання, склад та повноваження
3.6. Військові суди та їх основне призначення
3.7. Схематичні матеріали
3.8. Питання для самоконтролю
3.9. Завдання для перевірки та закріплення знань

Нормативні матеріали та література
Додатки

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.