Зміст. Міжнародний менеджмент - конспект лекцій (УДПСУ) Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Вступ

 

Тема 1: Міжнародний бізнес, його сутність, розвиток і сучасні особливості
1. Сутність і еволюція міжнародного бізнесу.
2. Глобалізація сучасного господарського життя як об'єктивна основа розвитку міжнародного бізнесу.
3. Роль МНК у сучасному міжнародному бізнесі.
4. Перспективи розвитку міжнародного бізнесу.

Тема 2. Сутність міжнародного менеджменту
1. Співвідношення понять менеджмент, світовий менеджмент і міжнародний менеджмент. 
2. Методологічні основи міжнародного менеджменту. 
3. Сучасні тенденції розвитку міжнародного менеджменту. 

Тема 3. Система міжнародного менеджменту і його середовище
1. Особливості і структура аналізу зовнішнього середовища діяльності міжнародної компанії 
2. Рольові функції міжнародного менеджера в контексті аналізу зовнішнього середовища 
3. Особливості аналізу зовнішнього середовища в умовах України 

Тема 4. Досвід організації менеджменту в різних країнах
1. Національні школи і досвід менеджменту в різних країнах.
2. Порівняльний аналіз американського та японського менеджменту.
3. Характеристика менеджерів різних країн.

Тема 5. Стратегія і планування в міжнародному менеджменті
1. Сутність та алгоритм стратегічного планування в міжнародному менеджменті.
2. Стратегія імпорту, експорту та розміщення міжнародного виробництва.
3. Міжнародні стратегічні альянси.
4. Планування реалізації стратегії в міжнародному менеджменті.

Тема 6. Організація міжнародних ділових операцій
1. Особливості функції організації в міжнародному менеджменті.
2. Організація ЗЕД на крупних підприємствах.
3. Управління експортною діяльністю дрібних і середніх підприємств.
4. Організаційні структури для управління імпортною діяльністю дрібних і середніх підприємств.

Тема 7. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі
1. Особливості управління персоналом в міжнародних організаціях.
2. Відбір персоналу для МНК та формування міжнародного колективу.
3. Розвиток персоналу в ТНК.
4. Основні моделі управління персоналом у світовому менеджменті.

Тема 8. Комунікації в міжнародному бізнесі
1. Природа міжнародних комунікацій
2. Основні типи міжнародних комунікацій
3. Бар’єри міжнародних комунікацій
4. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій
5. Особливості керівництва в міжнародному менеджменті

Тема 9: Контроль і звітність м/н організацій
1.Особливості контролю в м/н середовищі.
1.1.Суть процесу контролю.
1.2.Контрольна м/н рівні.
2.Основні типи контролю в МНК.
3.Особливості контролю в різних м/н корпораціях.
4.Вимірювання виконання.
5.Системи обліку країн світу.

Тема 10: Міжнародний фінансовий менеджмент
1. Сутність та особливості фінансового менеджменту в міжнародному бізнесі.
2. Основні напрямки фінансового менеджменту в ТНК.

Тема 11: Етика і соціальна відповідальність м/н менеджменту
1.Етичні виміри м/н менеджменту.
2.Сутність етики.
3.“Залізний” закон соціальної відповідальності.
4.Роль етики в м/н бізнесі.
5.Сутність ділового етикету.

Тема 12: Мотивація в м/н менеджменті
1.Форми стимулювання персоналу м/н фірми
2.Мотивація учасників процесу стратегічного планування в м/н фірмі.
3.Використання міждержавних порівнянь у мотивації учасників.
4.Основні концепції мотивації.

 

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.